Quý khách sẽ có 2 hình thức thanh toán đó là online và offline:

  • Với hình thức online thì quý khách hàng có thể thanh toán qua intenetbanking
  • Với offine thì quý khách có thể thanh toán qua đơn vị vận chuyển, hoặc thanh toán tại cửa hành của chúng tôi

Quý khách hàng sẽ được kiểm tra hàng, đúng như mẫu không có vấn đề gì quý khách có thể tiến hành thanh toán

  1. Chính sách giao hàng -Nhận tiền mặt: Quý khách thanh toán qua đơn vị vận chuyển khi nhạn được hàng hoặc quý khách có thể đến trực tiếp tại cửa hàng
  2. Chính sách chuyển tiền online : Quý khách có thể thanh toán qua internetbanking, hoạc chuyển khoản ngân hàng qua stk

– Số Tài Khoản: 0011004405455
– Ngân hàng VCB